Episode 41

Avsnitt 41: Ergonomi med Tommy Wilén

Ergonomi är ett fint ord. Arbetsmiljöverket säger det kanske allra bäst: "Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten."

Det är inte enkelt att se helheten. Visst har vi alla haft arbetsplatser där, i efterhand, uppenbara misstag gjorts och man insett att vissa skador kunde undvikits.

Är man rikitgt smart, så gör man ett bra arbete i förväg. Och då, då ringer man Tommy WIlén.

About the Podcast

Show artwork for Arbetsplatspodden
Arbetsplatspodden
Hur vi skapar den bästa arbetsplatsen

Listen for free

About your host

Profile picture for Andreas Ek-Sarfraz

Andreas Ek-Sarfraz

Med 20+ års erfarenhet från en mängd svenska och internationella organisationer som Scandic, Hilton, Rica, Sitel, Linksys, Nokia, Microsoft, IOGT-NTO, ISS och DHL, samt arbetsmiljöarbete i flera länder hjälper jag företag med arbetsmiljö, företagskultur, språkbruk, ledarskapsfrågor och medarbetarskapet.

Ett verktyg i arbetet för bättre arbetsplatser är podcasten Arbetsplatspodden.