Episode 35

Avsnitt 35: Anders Rydell - hur vi ska bli mer medvetna på arbetet

Med psykologexamen i bagaget provade han Norge en runda där han specialistutbildade sig samt efterhand fick en chefsroll, innan återkomsten till Sverige.  Nu arbetar Anders som organisationspsykolog, har bland annat studerat utmattningsproblematik och funnit orsakerna vi behöver bekämpa. "Som medarbetare är det lätt att tro att  delaktighet innebär att man ska delta i beslutsprocesser som rör viktiga  frågor i verksamheten. Men som regel handlar det om att ledningen vill  att personalen ska engagera sig i sådant som redan är beslutat. Det blir  ett spel för gallerierna som suger must, tid och lust ur personalen," Vi fick ett mycket bra samtal där vi berörde många frågor som arbetsplatskultur, ledaransvar och medarbetarskap.

About the Podcast

Show artwork for Arbetsplatspodden
Arbetsplatspodden
Hur vi skapar den bästa arbetsplatsen

Listen for free

About your host

Profile picture for Andreas Ek-Sarfraz

Andreas Ek-Sarfraz

Med 20+ års erfarenhet från en mängd svenska och internationella organisationer som Scandic, Hilton, Rica, Sitel, Linksys, Nokia, Microsoft, IOGT-NTO, ISS och DHL, samt arbetsmiljöarbete i flera länder hjälper jag företag med arbetsmiljö, företagskultur, språkbruk, ledarskapsfrågor och medarbetarskapet.

Ett verktyg i arbetet för bättre arbetsplatser är podcasten Arbetsplatspodden.