Episode 35

full
Published on:

20th Jun 2019

Avsnitt 35: Anders Rydell - hur vi ska bli mer medvetna på arbetet

Med psykologexamen i bagaget provade han Norge en runda där han specialistutbildade sig samt efterhand fick en chefsroll, innan återkomsten till Sverige.  Nu arbetar Anders som organisationspsykolog, har bland annat studerat utmattningsproblematik och funnit orsakerna vi behöver bekämpa. "Som medarbetare är det lätt att tro att  delaktighet innebär att man ska delta i beslutsprocesser som rör viktiga  frågor i verksamheten. Men som regel handlar det om att ledningen vill  att personalen ska engagera sig i sådant som redan är beslutat. Det blir  ett spel för gallerierna som suger must, tid och lust ur personalen," Vi fick ett mycket bra samtal där vi berörde många frågor som arbetsplatskultur, ledaransvar och medarbetarskap.

Listen for free

Show artwork for Arbetsplatspodden

About the Podcast

Arbetsplatspodden
Hur vi skapar den bästa arbetsplatsen
Arbetsplatspodden drivs av Cultivated Workplaces, och programledare är Andreas Ek-Sarfraz, arbetsplatsutvecklare och föreläsare med 20+ år av erfarenhet från ansvarsområden inom en rad svenska och internationella företag.

Tanken med Arbetsplatspodden är att informera, inspirera och arbeta för bättre välmående arbetsplatser. Vi pratar om arbetsmiljö, de sociala reglerna, kulturen på arbetsplatsen och mycket mer som är knutet till arbetslivet.

WHO säger det bäst:
"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning."

Min förhoppning är att Arbetsplatspodden skall bidra för ett friskare arbetsliv. Detta skall ske med spännande samtal varje vecka och därigenom leverera inspirerande information och nyttig kunskap. Ibland kan det dyka upp bonusavsnitt, beroende på vad som kommer i poddens väg.

För tankar och idéer, kontakta mig på arbetsplatspodden @ cultivatedworkplaces .se

Musik i intro säsong 3-4: Shine bright (Scott Holmes) / CC BY 4.0
Musik i intro säsong 1-2: Night Drive (Decktonic) / CC BY 4.0

About your host

Profile picture for Andreas Ek-Sarfraz

Andreas Ek-Sarfraz

Med 20+ års erfarenhet från en mängd svenska och internationella organisationer som Scandic, Hilton, Rica, Sitel, Linksys, Nokia, Microsoft, IOGT-NTO, ISS och DHL, samt arbetsmiljöarbete i flera länder hjälper jag företag med arbetsmiljö, företagskultur, språkbruk, ledarskapsfrågor och medarbetarskapet.

Ett verktyg i arbetet för bättre arbetsplatser är podcasten Arbetsplatspodden.