Episode 36

Avsnitt 36: Cecilia Österman och arbetsmiljön till sjöss

Hur ser det egentligen ut med säkerhet och arbetsmiljö till sjöss? Som man kan tro finns det skillnader jämfört med landlivet, men likheterna är desto större. Hur är det egentligen att arbeta på fartyg, och hur ser arbetsmiljön och arbetet att säkra denna miljö ut?

Cecilia Österman forskar på sjöfartens arbetsmiljö, och vi hade ett spännande samtal om olika lagar, arbetsroller ombord och vad som kan stärka säkerheten.

Sponsor:

Arbetsplatspodden är sponsrad av Bokadero.se, en digital marknadsplats för bokning av talare. På Bokadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Vad väntar du på? Det är bara att gå in på www.bokadero.se!

About the Podcast

Show artwork for Arbetsplatspodden
Arbetsplatspodden
Hur vi skapar den bästa arbetsplatsen

Listen for free

About your host

Profile picture for Andreas Ek-Sarfraz

Andreas Ek-Sarfraz

Med 20+ års erfarenhet från en mängd svenska och internationella organisationer som Scandic, Hilton, Rica, Sitel, Linksys, Nokia, Microsoft, IOGT-NTO, ISS och DHL, samt arbetsmiljöarbete i flera länder hjälper jag företag med arbetsmiljö, företagskultur, språkbruk, ledarskapsfrågor och medarbetarskapet.

Ett verktyg i arbetet för bättre arbetsplatser är podcasten Arbetsplatspodden.