Episode 36

full
Published on:

14th Nov 2019

Avsnitt 36: Cecilia Österman och arbetsmiljön till sjöss

Hur ser det egentligen ut med säkerhet och arbetsmiljö till sjöss? Som man kan tro finns det skillnader jämfört med landlivet, men likheterna är desto större. Hur är det egentligen att arbeta på fartyg, och hur ser arbetsmiljön och arbetet att säkra denna miljö ut?

Cecilia Österman forskar på sjöfartens arbetsmiljö, och vi hade ett spännande samtal om olika lagar, arbetsroller ombord och vad som kan stärka säkerheten.

Sponsor:

Arbetsplatspodden är sponsrad av Bokadero.se, en digital marknadsplats för bokning av talare. På Bokadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Vad väntar du på? Det är bara att gå in på www.bokadero.se!

Listen for free

Show artwork for Arbetsplatspodden

About the Podcast

Arbetsplatspodden
Hur vi skapar den bästa arbetsplatsen
Arbetsplatspodden drivs av Cultivated Workplaces, och programledare är Andreas Ek-Sarfraz, arbetsplatsutvecklare och föreläsare med 20+ år av erfarenhet från ansvarsområden inom en rad svenska och internationella företag.

Tanken med Arbetsplatspodden är att informera, inspirera och arbeta för bättre välmående arbetsplatser. Vi pratar om arbetsmiljö, de sociala reglerna, kulturen på arbetsplatsen och mycket mer som är knutet till arbetslivet.

WHO säger det bäst:
"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning."

Min förhoppning är att Arbetsplatspodden skall bidra för ett friskare arbetsliv. Detta skall ske med spännande samtal varje vecka och därigenom leverera inspirerande information och nyttig kunskap. Ibland kan det dyka upp bonusavsnitt, beroende på vad som kommer i poddens väg.

För tankar och idéer, kontakta mig på arbetsplatspodden @ cultivatedworkplaces .se

Musik i intro säsong 3-4: Shine bright (Scott Holmes) / CC BY 4.0
Musik i intro säsong 1-2: Night Drive (Decktonic) / CC BY 4.0

About your host

Profile picture for Andreas Ek-Sarfraz

Andreas Ek-Sarfraz

Med 20+ års erfarenhet från en mängd svenska och internationella organisationer som Scandic, Hilton, Rica, Sitel, Linksys, Nokia, Microsoft, IOGT-NTO, ISS och DHL, samt arbetsmiljöarbete i flera länder hjälper jag företag med arbetsmiljö, företagskultur, språkbruk, ledarskapsfrågor och medarbetarskapet.

Ett verktyg i arbetet för bättre arbetsplatser är podcasten Arbetsplatspodden.